بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سمند EL

قیمت سمند EL بنزینی قیمت سمند EL بنزینی
سمند EL بنزینی
سال:
1380 - 1390
از:
147,200,000
تا:
236,600,000
قیمت سمند EL دوگانه سوز قیمت سمند EL دوگانه سوز
سمند EL دوگانه سوز
سال:
1380 - 1390
از:
133,200,000
تا:
227,400,000

برآورد

اخبار