بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سمند EL

قیمت سمند EL بنزینی قیمت سمند EL بنزینی
سمند EL بنزینی
سال:
1380 - 1390
از:
153,800,000
تا:
247,300,000
قیمت سمند EL دوگانه سوز قیمت سمند EL دوگانه سوز
سمند EL دوگانه سوز
سال:
1380 - 1390
از:
139,200,000
تا:
237,700,000

برآورد

اخبار