بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سیتروئن زانتیا

قیمت سیتروئن زانتیا 1800 سوپرلوکس قیمت سیتروئن زانتیا 1800 سوپرلوکس
سیتروئن زانتیا 1800 سوپرلوکس
سال:
1380 - 1389
از:
175,400,000
تا:
403,300,000
قیمت سیتروئن زانتیا 2000 SX قیمت سیتروئن زانتیا 2000 SX
سیتروئن زانتیا 2000 SX
سال:
1380 - 1389
از:
221,500,000
تا:
478,200,000
قیمت سیتروئن زانتیا X 2000 قیمت سیتروئن زانتیا X 2000
سیتروئن زانتیا X 2000
سال:
1380 - 1389
از:
166,500,000
تا:
393,200,000

برآورد

اخبار