بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هیوندای ولستر

قیمت هیوندای ولستر 2 ایربگ قیمت هیوندای ولستر 2 ایربگ
هیوندای ولستر 2 ایربگ
سال:
2011 - 2014
از:
1,005,000,000
تا:
1,310,000,000
قیمت هیوندای ولستر 6 ایربگ قیمت هیوندای ولستر 6 ایربگ
هیوندای ولستر 6 ایربگ
سال:
2014 - 2016
از:
1,269,000,000
تا:
1,482,000,000

برآورد

اخبار