در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هیوندای سوناتا

قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GL تیپ 1 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GL تیپ 1
هیوندای سوناتا هیبرید GL تیپ 1
سال:
2017 - 2017
از:
2,786,000,000
تا:
2,786,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GL فیس لیفت تیپ 1 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GL فیس لیفت تیپ 1
هیوندای سوناتا هیبرید GL فیس لیفت تیپ 1
سال:
2018 - 2018
از:
3,816,000,000
تا:
4,900,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS تیپ 2 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS تیپ 2
هیوندای سوناتا هیبرید GLS تیپ 2
سال:
2017 - 2017
از:
2,939,000,000
تا:
2,939,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS فیس لیفت تیپ 2 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS فیس لیفت تیپ 2
هیوندای سوناتا هیبرید GLS فیس لیفت تیپ 2
سال:
2018 - 2018
از:
4,128,000,000
تا:
5,300,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus تیپ 3 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus تیپ 3
هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus تیپ 3
سال:
2017 - 2017
از:
3,053,000,000
تا:
3,053,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus فیس لیفت تیپ 3 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus فیس لیفت تیپ 3
هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus فیس لیفت تیپ 3
سال:
2018 - 2018
از:
4,346,000,000
تا:
5,580,000,000
قیمت هیوندای سوناتا LF اتوماتیک قیمت هیوندای سوناتا LF اتوماتیک
هیوندای سوناتا LF اتوماتیک
سال:
2015 - 2015
از:
3,214,000,000
تا:
3,214,000,000
قیمت هیوندای سوناتا LF اتوماتیک پاناروما قیمت هیوندای سوناتا LF اتوماتیک پاناروما
هیوندای سوناتا LF اتوماتیک پاناروما
سال:
2015 - 2017
از:
2,746,000,000
تا:
3,291,000,000
قیمت هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر قیمت هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر
هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر
سال:
2006 - 2008
از:
1,095,000,000
تا:
1,344,000,000
قیمت هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر فیس لیفت قیمت هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر فیس لیفت
هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر فیس لیفت
سال:
2009 - 2010
از:
1,539,000,000
تا:
1,705,000,000
قیمت هیوندای سوناتا NF دنده ای چهار سیلندر قیمت هیوندای سوناتا NF دنده ای چهار سیلندر
هیوندای سوناتا NF دنده ای چهار سیلندر
سال:
2006 - 2008
از:
967,500,000
تا:
1,188,000,000
قیمت هیوندای سوناتا NF شش سیلندر قیمت هیوندای سوناتا NF شش سیلندر
هیوندای سوناتا NF شش سیلندر
سال:
2006 - 2008
از:
1,118,000,000
تا:
1,388,000,000
قیمت هیوندای سوناتا NF نیوفیس قیمت هیوندای سوناتا NF نیوفیس
هیوندای سوناتا NF نیوفیس
سال:
2009 - 2010
از:
1,888,000,000
تا:
2,071,000,000
قیمت هیوندای سوناتا YF اتوماتیک قیمت هیوندای سوناتا YF اتوماتیک
هیوندای سوناتا YF اتوماتیک
سال:
2010 - 2014
از:
1,952,000,000
تا:
2,826,000,000

برآورد

0

پیام ها