بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هیوندای سوناتا

قیمت هیوندای سوناتا LF اتوماتیک قیمت هیوندای سوناتا LF اتوماتیک
هیوندای سوناتا LF اتوماتیک
سال:
2015 - 2015
از:
2,848,000,000
تا:
2,848,000,000
قیمت هیوندای سوناتا LF اتوماتیک پاناروما قیمت هیوندای سوناتا LF اتوماتیک پاناروما
هیوندای سوناتا LF اتوماتیک پاناروما
سال:
2015 - 2017
از:
2,435,000,000
تا:
2,918,000,000
قیمت هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر قیمت هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر
هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر
سال:
2006 - 2008
از:
889,100,000
تا:
1,028,000,000
قیمت هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر فیس لیفت قیمت هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر فیس لیفت
هیوندای سوناتا NF چهار سیلندر فیس لیفت
سال:
2009 - 2010
از:
1,071,000,000
تا:
1,195,000,000
قیمت هیوندای سوناتا NF دنده ای چهار سیلندر قیمت هیوندای سوناتا NF دنده ای چهار سیلندر
هیوندای سوناتا NF دنده ای چهار سیلندر
سال:
2006 - 2008
از:
803,300,000
تا:
962,700,000
قیمت هیوندای سوناتا NF شش سیلندر قیمت هیوندای سوناتا NF شش سیلندر
هیوندای سوناتا NF شش سیلندر
سال:
2006 - 2008
از:
895,000,000
تا:
1,077,000,000
قیمت هیوندای سوناتا NF نیوفیس قیمت هیوندای سوناتا NF نیوفیس
هیوندای سوناتا NF نیوفیس
سال:
2011 - 2012
از:
1,402,000,000
تا:
1,569,000,000
قیمت هیوندای سوناتا YF اتوماتیک قیمت هیوندای سوناتا YF اتوماتیک
هیوندای سوناتا YF اتوماتیک
سال:
2010 - 2014
از:
1,432,000,000
تا:
1,929,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GL تیپ 1 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GL تیپ 1
هیوندای سوناتا هیبرید GL تیپ 1
سال:
2017 - 2017
از:
2,585,000,000
تا:
2,585,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GL فیس لیفت تیپ 1 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GL فیس لیفت تیپ 1
هیوندای سوناتا هیبرید GL فیس لیفت تیپ 1
سال:
2018 - 2018
از:
2,674,000,000
تا:
3,950,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus تیپ 3 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus تیپ 3
هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus تیپ 3
سال:
2017 - 2017
از:
3,332,000,000
تا:
3,332,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus فیس لیفت تیپ 3 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus فیس لیفت تیپ 3
هیوندای سوناتا هیبرید GLS Plus فیس لیفت تیپ 3
سال:
2018 - 2018
از:
2,802,000,000
تا:
4,250,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS تیپ 2 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS تیپ 2
هیوندای سوناتا هیبرید GLS تیپ 2
سال:
2017 - 2017
از:
3,386,000,000
تا:
3,386,000,000
قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS فیس لیفت تیپ 2 قیمت هیوندای سوناتا هیبرید GLS فیس لیفت تیپ 2
هیوندای سوناتا هیبرید GLS فیس لیفت تیپ 2
سال:
2018 - 2018
از:
2,565,000,000
تا:
4,050,000,000

برآورد

اخبار