بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هیوندای سنتنیال

قیمت هیوندای سنتنیال فول قیمت هیوندای سنتنیال فول
هیوندای سنتنیال فول
سال:
2011 - 2013
از:
3,013,000,000
تا:
4,186,000,000

برآورد

اخبار