تولیدکنندگان هیوندای هیوندای هیوندای سانتافه ix45

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هیوندای سانتافه ix45

قیمت هیوندای سانتافه ix45 6 سیلندر 2700cc قیمت هیوندای سانتافه ix45 6 سیلندر 2700cc
هیوندای سانتافه ix45 6 سیلندر 2700cc
سال:
2007 - 2010
از:
1,202,000,000
تا:
1,586,000,000
قیمت هیوندای سانتافه ix45 6 سیلندر 3500cc قیمت هیوندای سانتافه ix45 6 سیلندر 3500cc
هیوندای سانتافه ix45 6 سیلندر 3500cc
سال:
2010 - 2012
از:
1,758,000,000
تا:
2,073,000,000
قیمت هیوندای سانتافه ix45 GDi دو دیفرانسیل نیوفیس شرکتی قیمت هیوندای سانتافه ix45 GDi دو دیفرانسیل نیوفیس شرکتی
هیوندای سانتافه ix45 GDi دو دیفرانسیل نیوفیس شرکتی
سال:
2016 - 2017
از:
2,913,000,000
تا:
3,292,000,000
قیمت هیوندای سانتافه ix45 GDi دو دیفرانسیل نیوفیس وارداتی قیمت هیوندای سانتافه ix45 GDi دو دیفرانسیل نیوفیس وارداتی
هیوندای سانتافه ix45 GDi دو دیفرانسیل نیوفیس وارداتی
سال:
2016 - 2018
از:
2,946,000,000
تا:
4,450,000,000
قیمت هیوندای سانتافه ix45 تک دیفرانسیل 2400cc قیمت هیوندای سانتافه ix45 تک دیفرانسیل 2400cc
هیوندای سانتافه ix45 تک دیفرانسیل 2400cc
سال:
2013 - 2015
از:
1,782,000,000
تا:
2,101,000,000
قیمت هیوندای سانتافه ix45 دو دیفرانسیل 2400cc قیمت هیوندای سانتافه ix45 دو دیفرانسیل 2400cc
هیوندای سانتافه ix45 دو دیفرانسیل 2400cc
سال:
2013 - 2015
از:
1,978,000,000
تا:
2,310,000,000

برآورد

اخبار