بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هیوندای جنسیس

قیمت هیوندای جنسیس فول قیمت هیوندای جنسیس فول
هیوندای جنسیس فول
سال:
2009 - 2013
از:
1,867,000,000
تا:
2,704,000,000
قیمت هیوندای جنسیس کوپه فیس قدیم قیمت هیوندای جنسیس کوپه فیس قدیم
هیوندای جنسیس کوپه فیس قدیم
سال:
2010 - 2012
از:
1,556,000,000
تا:
1,854,000,000
قیمت هیوندای جنسیس کوپه نیو فیس قیمت هیوندای جنسیس کوپه نیو فیس
هیوندای جنسیس کوپه نیو فیس
سال:
2013 - 2016
از:
1,467,000,000
تا:
2,318,000,000

برآورد

اخبار