تولیدکنندگان هیوندای هیوندای هیوندای توسان ix35

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هیوندای توسان ix35

قیمت هیوندای توسان ix35 2000 تک دیفرانسیل قیمت هیوندای توسان ix35 2000 تک دیفرانسیل
هیوندای توسان ix35 2000 تک دیفرانسیل
سال:
2016 - 2018
از:
2,585,000,000
تا:
3,049,000,000
قیمت هیوندای توسان ix35 2000 دو دیفرانسیل 3 رادار قیمت هیوندای توسان ix35 2000 دو دیفرانسیل 3 رادار
هیوندای توسان ix35 2000 دو دیفرانسیل 3 رادار
سال:
2017 - 2017
از:
2,913,000,000
تا:
2,913,000,000
قیمت هیوندای توسان ix35 2400 قیمت هیوندای توسان ix35 2400
هیوندای توسان ix35 2400
سال:
2011 - 2013
از:
1,537,000,000
تا:
1,728,000,000
قیمت هیوندای توسان ix35 2400 فول قیمت هیوندای توسان ix35 2400 فول
هیوندای توسان ix35 2400 فول
سال:
2014 - 2016
از:
1,896,000,000
تا:
2,272,000,000
قیمت هیوندای توسان ix35 2400 فول نیوفیس قیمت هیوندای توسان ix35 2400 فول نیوفیس
هیوندای توسان ix35 2400 فول نیوفیس
سال:
2014 - 2016
از:
1,842,000,000
تا:
2,216,000,000
قیمت هیوندای توسان ix35 2700 قیمت هیوندای توسان ix35 2700
هیوندای توسان ix35 2700
سال:
2007 - 2010
از:
925,800,000
تا:
1,193,000,000
قیمت هیوندای توسان ix35 دو دیفرانسیل 1 رادار شرکتی قیمت هیوندای توسان ix35 دو دیفرانسیل 1 رادار شرکتی
هیوندای توسان ix35 دو دیفرانسیل 1 رادار شرکتی
سال:
2016 - 2017
از:
2,527,000,000
تا:
2,685,000,000
قیمت هیوندای توسان ix35 دو دیفرانسیل 1 رادار وارداتی قیمت هیوندای توسان ix35 دو دیفرانسیل 1 رادار وارداتی
هیوندای توسان ix35 دو دیفرانسیل 1 رادار وارداتی
سال:
2016 - 2017
از:
2,527,000,000
تا:
2,685,000,000

برآورد

اخبار