بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هیوندای النترا

قیمت هیوندای النترا فول قیمت هیوندای النترا فول
هیوندای النترا فول
سال:
2013 - 2016
از:
1,387,000,000
تا:
1,750,000,000
قیمت هیوندای النترا فول نیوفیس قیمت هیوندای النترا فول نیوفیس
هیوندای النترا فول نیوفیس
سال:
2017 - 2018
از:
2,299,000,000
تا:
2,850,000,000
قیمت هیوندای النترا لو آپشن قیمت هیوندای النترا لو آپشن
هیوندای النترا لو آپشن
سال:
2013 - 2016
از:
1,016,000,000
تا:
1,381,000,000
قیمت هیوندای النترا مونتاژ قیمت هیوندای النترا مونتاژ
هیوندای النترا مونتاژ
سال:
1397 - 1397
از:
1,851,000,000
تا:
1,851,000,000
قیمت هیوندای النترا وارداتی نیم فول قیمت هیوندای النترا وارداتی نیم فول
هیوندای النترا وارداتی نیم فول
سال:
2013 - 2016
از:
1,114,000,000
تا:
1,515,000,000

برآورد

اخبار