بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هیوندای اکسنت

قیمت هیوندای اکسنت بلو قیمت هیوندای اکسنت بلو
هیوندای اکسنت بلو
سال:
2014 - 2017
از:
954,100,000
تا:
1,241,000,000
قیمت هیوندای اکسنت فول قیمت هیوندای اکسنت فول
هیوندای اکسنت فول
سال:
2014 - 2017
از:
926,300,000
تا:
1,151,000,000
قیمت هیوندای اکسنت مونتاژ قیمت هیوندای اکسنت مونتاژ
هیوندای اکسنت مونتاژ
سال:
1396 - 1397
از:
1,276,000,000
تا:
1,384,000,000

برآورد

اخبار