بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هیوندای آوانته

قیمت هیوندای آوانته اتوماتیک قیمت هیوندای آوانته اتوماتیک
هیوندای آوانته اتوماتیک
سال:
1385 - 1391
از:
633,700,000
تا:
938,800,000
قیمت هیوندای آوانته دنده ای قیمت هیوندای آوانته دنده ای
هیوندای آوانته دنده ای
سال:
1384 - 1391
از:
497,600,000
تا:
781,600,000

برآورد

اخبار