بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های هایما S7

قیمت هایما S7 2000 قیمت هایما S7 2000
هایما S7 2000
سال:
1394 - 1396
از:
880,600,000
تا:
944,400,000
قیمت هایما S7 توربو 1800 قیمت هایما S7 توربو 1800
هایما S7 توربو 1800
سال:
1396 - 1400
از:
1,023,000,000
تا:
1,295,000,000
قیمت هایما S7 توربو پلاس 1800 قیمت هایما S7 توربو پلاس 1800
هایما S7 توربو پلاس 1800
سال:
1400 - 1402
از:
1,243,000,000
تا:
1,390,000,000

برآورد

اخبار