بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های لکسوس IS

قیمت لکسوس IS 250 قیمت لکسوس IS 250
لکسوس IS 250
سال:
2014 - 2015
از:
3,765,000,000
تا:
4,151,000,000
قیمت لکسوس IS 250 Fsport قیمت لکسوس IS 250 Fsport
لکسوس IS 250 Fsport
سال:
2014 - 2015
از:
3,623,000,000
تا:
3,994,000,000
قیمت لکسوس IS 300 قیمت لکسوس IS 300
لکسوس IS 300
سال:
2009 - 2015
از:
2,420,000,000
تا:
4,344,000,000
قیمت لکسوس IS 300 کروک قیمت لکسوس IS 300 کروک
لکسوس IS 300 کروک
سال:
2009 - 2015
از:
2,487,000,000
تا:
4,465,000,000

برآورد

اخبار