بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های لکسوس ES

قیمت لکسوس ES 250 قیمت لکسوس ES 250
لکسوس ES 250
سال:
2014 - 2015
از:
2,836,000,000
تا:
3,270,000,000
قیمت لکسوس ES 250 پانوراما قیمت لکسوس ES 250 پانوراما
لکسوس ES 250 پانوراما
سال:
2014 - 2015
از:
3,288,000,000
تا:
3,791,000,000
قیمت لکسوس ES 250فول قیمت لکسوس ES 250فول
لکسوس ES 250فول
سال:
2016 - 2016
از:
4,617,000,000
تا:
4,617,000,000
قیمت لکسوس ES 350 قیمت لکسوس ES 350
لکسوس ES 350
سال:
2008 - 2012
از:
2,032,000,000
تا:
3,186,000,000
قیمت لکسوس ES 350 فیس لیفت قیمت لکسوس ES 350 فیس لیفت
لکسوس ES 350 فیس لیفت
سال:
2013 - 2015
از:
3,577,000,000
تا:
4,756,000,000

برآورد

اخبار