بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های لکسوس CT

قیمت لکسوس CT 200H قیمت لکسوس CT 200H
لکسوس CT 200H
سال:
2014 - 2016
از:
2,220,000,000
تا:
2,780,000,000
قیمت لکسوس CT 200H Fsport قیمت لکسوس CT 200H Fsport
لکسوس CT 200H Fsport
سال:
2014 - 2016
از:
3,132,000,000
تا:
3,922,000,000

برآورد

اخبار