بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سیتروئن C5

قیمت سیتروئن C5 اتوماتیک قیمت سیتروئن C5 اتوماتیک
سیتروئن C5 اتوماتیک
سال:
2006 - 2008
از:
574,700,000
تا:
698,400,000
قیمت سیتروئن C5 اتوماتیک فیس لیفت قیمت سیتروئن C5 اتوماتیک فیس لیفت
سیتروئن C5 اتوماتیک فیس لیفت
سال:
2009 - 2011
از:
875,200,000
تا:
1,066,000,000

برآورد

اخبار