بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های رنو ساندرو

قیمت رنو ساندرو اتوماتیک قیمت رنو ساندرو اتوماتیک
رنو ساندرو اتوماتیک
سال:
1394 - 1398
از:
606,300,000
تا:
833,200,000
قیمت رنو ساندرو دنده ای قیمت رنو ساندرو دنده ای
رنو ساندرو دنده ای
سال:
1394 - 1396
از:
525,500,000
تا:
612,400,000
قیمت رنو ساندرو گیربکس JHQ قیمت رنو ساندرو گیربکس JHQ
رنو ساندرو گیربکس JHQ
سال:
1397 - 1397
از:
653,200,000
تا:
653,200,000

برآورد

اخبار