بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های رنو مگان

قیمت رنو مگان 1600 E1 دنده ای مونتاژ قیمت رنو مگان 1600 E1 دنده ای مونتاژ
رنو مگان 1600 E1 دنده ای مونتاژ
سال:
1387 - 1391
از:
443,500,000
تا:
624,300,000
قیمت رنو مگان 1600 E2 دنده ای مونتاژ قیمت رنو مگان 1600 E2 دنده ای مونتاژ
رنو مگان 1600 E2 دنده ای مونتاژ
سال:
1388 - 1393
از:
501,600,000
تا:
735,300,000
قیمت رنو مگان 1600 دنده ای قیمت رنو مگان 1600 دنده ای
رنو مگان 1600 دنده ای
سال:
2006 - 2008
از:
406,100,000
تا:
472,300,000
قیمت رنو مگان 2000 اتوماتیک مونتاژ قیمت رنو مگان 2000 اتوماتیک مونتاژ
رنو مگان 2000 اتوماتیک مونتاژ
سال:
1388 - 1392
از:
622,500,000
تا:
825,300,000
قیمت رنو مگان 2000 اتوماتیک وارداتی قیمت رنو مگان 2000 اتوماتیک وارداتی
رنو مگان 2000 اتوماتیک وارداتی
سال:
2006 - 2009
از:
546,100,000
تا:
699,400,000

برآورد

اخبار