بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پراید 151

قیمت پراید 151 LE قیمت پراید 151 LE
پراید 151 LE
سال:
1393 - 1394
از:
150,500,000
تا:
159,400,000
قیمت پراید 151 SE قیمت پراید 151 SE
پراید 151 SE
سال:
1393 - 1402
از:
178,200,000
تا:
269,000,000
قیمت پراید 151 SE لاینر قیمت پراید 151 SE لاینر
پراید 151 SE لاینر
سال:
1402 - 1402
از:
275,000,000
تا:
275,000,000
قیمت پراید 151 SL قیمت پراید 151 SL
پراید 151 SL
سال:
1393 - 1394
از:
148,900,000
تا:
157,700,000
قیمت پراید 151 TL قیمت پراید 151 TL
پراید 151 TL
سال:
1393 - 1394
از:
156,400,000
تا:
165,200,000
قیمت پراید 151 پلاس آپشنال قیمت پراید 151 پلاس آپشنال
پراید 151 پلاس آپشنال
سال:
1399 - 1401
از:
243,500,000
تا:
270,000,000

برآورد

اخبار