در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1388

قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 88 تولید رامک خودرو، امروز 12 فررودين 1,289,000,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند تغییری نداشته است.

سفید
203,000 km
icon اتوماتیک
3200cc
بنزینی
تصویر سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک
1,315,000,000
1,263,000,000
سقف
کف
1,289,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1388

1,263,000,000
1,199,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 89 188,740 Km 1,394,000,000
قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 88 203,740 Km 1,289,000,000
قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 87 218,740 Km 1,192,000,000
قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 86 233,740 Km 1,102,000,000
قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 85 248,750 Km 1,019,000,000
قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 84 263,750 Km 941,700,000
قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 83 278,750 Km 870,600,000
قیمت سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 82 293,750 Km 804,800,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 15,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%6

خرید و فروش

خرید و فروش سانگ يانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 88


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر