برآورد قیمت خودرو

قیمت بي ام و X3 25

سفید
191,000 km
icon اتوماتیک
2500cc
بنزینی
تصویر بي ام و X3 25
1,883,000,000
1,809,000,000
سقف
کف
1,846,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

1,809,000,000
1,717,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر