برآورد قیمت خودرو

قیمت بنز كلاس E مونتاژ E200

سفید
171,000 km
icon اتوماتیک
1800cc
بنزینی
تصویر بنز كلاس E مونتاژ E200
2,339,000,000
2,247,000,000
سقف
کف
2,293,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

2,247,000,000
2,132,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر