برآورد قیمت خودرو

قیمت بنز كلاس E E350 کروک

سفید
97,000 km
icon اتوماتیک
3500cc
بنزینی
تصویر بنز كلاس E E350 کروک
5,523,000,000
5,307,000,000
سقف
کف
5,415,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

5,307,000,000
5,036,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر