برآورد قیمت خودرو

قیمت بنز كلاس C C200 نیوفیس

سفید
60,000 km
icon اتوماتیک
2000cc
بنزینی
تصویر بنز كلاس C C200 نیوفیس
9,450,000,000
9,080,000,000
سقف
کف
9,265,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

9,080,000,000
8,616,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر