در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت چري تيگو 7 IE مدل 1401

قیمت چري تيگو 7 IE مدل 1401 تولید مدیران خودرو، امروز 3 فررودين 1,498,000,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند 1.9% افزایش یافته است.

سفید
11,000 km
icon اتوماتیک
1500cc
بنزینی
تصویر چري تيگو 7 IE
1,528,000,000
1,468,000,000
سقف
کف
1,498,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

چري تيگو 7 IE مدل 1401

1,468,000,000
1,393,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت چري تيگو 7 IE

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف چري تيگو 7 IE

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت چري تيگو 7 IE مدل 1401 11,660 Km 1,497,000,000
قیمت چري تيگو 7 IE مدل 1400 31,660 Km 1,393,000,000
قیمت چري تيگو 7 IE مدل 99 51,660 Km 1,295,000,000
قیمت چري تيگو 7 IE مدل 98 71,660 Km 1,205,000,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%5

خرید و فروش

خرید و فروش چري تيگو 7 IE مدل 1401


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر