برآورد قیمت خودرو

قیمت تيبا 2 هاچبك پلاس

سفید
28,000 km
icon دنده ای
1500cc
بنزینی
تصویر تيبا 2 هاچبك پلاس
303,100,000
291,300,000
سقف
کف
297,200,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

291,300,000
276,400,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 16 بهمن
قیمت صفر 1400 خودرو در بازار: 318,000,000 تومان

برآورد

سایر