برآورد قیمت خودرو

قیمت چري تيگو 5 IL

سفید
68,000 km
icon اتوماتیک
2000cc
بنزینی
تصویر چري تيگو 5 IL
1,064,000,000
1,022,000,000
سقف
کف
1,043,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

1,022,000,000
970,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر