در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت چري تيگو 5 IE مدل 1400

قیمت چري تيگو 5 IE مدل 1400 تولید مدیران خودرو، امروز 3 فررودين 1,306,000,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند 2.1% افزایش یافته است.

سفید
31,000 km
icon اتوماتیک
2000cc
بنزینی
تصویر چري تيگو 5 IE
1,332,000,000
1,280,000,000
سقف
کف
1,306,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

چري تيگو 5 IE مدل 1400

1,280,000,000
1,215,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت چري تيگو 5 IE

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف چري تيگو 5 IE

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت چري تيگو 5 IE مدل 1400 31,660 Km 1,306,000,000
قیمت چري تيگو 5 IE مدل 99 51,660 Km 1,289,000,000
قیمت چري تيگو 5 IE مدل 98 71,660 Km 1,192,000,000
قیمت چري تيگو 5 IE مدل 97 91,660 Km 1,102,000,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%6

خرید و فروش

خرید و فروش چري تيگو 5 IE مدل 1400


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر