در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت چري آريزو 5 توربو TE مدل 1397

قیمت چري آريزو 5 توربو TE مدل 97 تولید مدیران خودرو، امروز 12 فررودين 875,600,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند 1.7% افزایش یافته است.

سفید
91,000 km
icon اتوماتیک
1500cc
بنزینی
تصویر چري آريزو 5 توربو TE
893,100,000
858,100,000
سقف
کف
875,600,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

چري آريزو 5 توربو TE مدل 1397

858,100,000
814,300,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت چري آريزو 5 توربو TE

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف چري آريزو 5 توربو TE

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت چري آريزو 5 توربو TE مدل 1400 31,660 Km 1,062,000,000
قیمت چري آريزو 5 توربو TE مدل 99 51,660 Km 1,012,000,000
قیمت چري آريزو 5 توربو TE مدل 98 71,660 Km 941,300,000
قیمت چري آريزو 5 توربو TE مدل 97 91,660 Km 875,500,000
قیمت چري آريزو 5 توربو TE مدل 96 111,660 Km 814,200,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%5

خرید و فروش

خرید و فروش چري آريزو 5 توربو TE مدل 97


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر