برآورد قیمت خودرو

قیمت چري آريزو 5 توربو TE

سفید
28,000 km
icon اتوماتیک
1500cc
بنزینی
تصویر چري آريزو 5 توربو TE
910,800,000
875,000,000
سقف
کف
892,900,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

875,000,000
830,400,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن
قیمت صفر 1400 خودرو در بازار: 960,000,000 تومان

برآورد

سایر