برآورد قیمت خودرو

قیمت چري آريزو 5 لاکچری دنده ای

سفید
48,000 km
icon دنده ای
1500cc
بنزینی
تصویر چري آريزو 5 لاکچری دنده ای
747,500,000
718,100,000
سقف
کف
732,800,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

718,100,000
681,500,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 16 بهمن

برآورد

سایر