در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت چري آريزو 5 اکسلنت اتوماتیک CVT مدل 1397

قیمت چري آريزو 5 اکسلنت اتوماتیک CVT مدل 97 تولید مدیران خودرو، امروز 12 فررودين 836,600,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند 1.7% افزایش یافته است.

سفید
91,000 km
icon اتوماتیک
1500cc
بنزینی
تصویر چري آريزو 5 اکسلنت اتوماتیک CVT
853,300,000
819,900,000
سقف
کف
836,600,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

چري آريزو 5 اکسلنت اتوماتیک CVT مدل 1397

819,900,000
778,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت چري آريزو 5 اکسلنت اتوماتیک CVT

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف چري آريزو 5 اکسلنت اتوماتیک CVT

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت چري آريزو 5 اکسلنت اتوماتیک CVT مدل 97 91,660 Km 836,500,000
قیمت چري آريزو 5 اکسلنت اتوماتیک CVT مدل 96 111,660 Km 778,000,000
قیمت چري آريزو 5 اکسلنت اتوماتیک CVT مدل 95 131,660 Km 723,500,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%5

خرید و فروش

خرید و فروش چري آريزو 5 اکسلنت اتوماتیک CVT مدل 97


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر