برآورد قیمت خودرو

قیمت برليانس كراس C3 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا

سفید
48,000 km
icon اتوماتیک
1650cc
بنزینی
تصویر برليانس كراس C3 اتوماتیک 1.65 لیتر مولتی مدیا
804,100,000
772,500,000
سقف
کف
788,300,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

772,500,000
733,100,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن
قیمت صفر 1399 خودرو در بازار: 922,000,000 تومان

برآورد

سایر