برآورد قیمت خودرو

قیمت پژو پارس LX-TU5 کاسه ای

سفید
0 km
icon دنده ای
1600cc
بنزینی
تصویر پژو پارس LX-TU5 کاسه ای
566,100,000
543,900,000
سقف
کف
555,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

543,900,000
516,200,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن
قیمت صفر 1401 خودرو در بازار: 555,000,000 تومان

برآورد

سایر