برآورد قیمت خودرو

قیمت ریگان کوپا فلگشیپ

سفید
85,000 km
icon اتوماتیک
1500cc
بنزینی
924,600,000
888,400,000
سقف
کف
906,500,000

(قیمت تقریبی برای مصرف کننده)

کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است. محدوده قیمت خرید نمایشگاه

888,400,000
843,000,000
سقف
کف

میلیون تومان

بروز رسانی قیمت خودرو 13 آذر
بجاش چی بخرم؟!!

جزئیات کارشناسی

پارامترهای موثر در قیمت گذاری ریگان کوپا فلگشیپ مدل 1397

عنوان وضعیت مبلغ تاثیر
رنگ سفید 0
بیمه 12 ماه 0
خط و خش
ندارد
ویرایش
-
رنگ شدگی
ندارد
ویرایش
-
قطعه تعویضی
ندارد
ویرایش
-
خوردگی شاسی ها
ندارد
ویرایش
-
فنی موتور
سالم
ویرایش
-
فنی گیربکس
سالم
ویرایش
-
لاستیک ها
75%
ویرایش
-

مجموع تاثیر پارامتر ها

0

قیمت پایه خودرو

906,500,000

قیمت کارشناسی خودرو

906,500,000

ویرایش اطلاعات خودرو

تحلیل افت سالانه

قیمت مدل های مختلف ریگان کوپا فلگشیپ

سال تولید کارکرد متعارف قیمت(تومان)
مدل 1399 45,000 Km 1,102,000,000
مدل 1398 65,000 Km 999,300,000
مدل 1397 85,000 Km 906,500,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%8

دیگر خودروها

برآورد

سایر