برآورد قیمت خودرو

قیمت پژو پارس ELX-XUM

سفید
108,000 km
icon دنده ای
1900cc
بنزینی
تصویر پژو پارس ELX-XUM
427,400,000
410,600,000
سقف
کف
419,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

410,600,000
389,700,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 16 بهمن

برآورد

سایر