برآورد قیمت خودرو

قیمت ریگان کوپا رویال

سفید
85,000 km

icon اتوماتیک

1500cc

بنزینی

ریگان کوپا رویال
876,300,000
841,900,000
سقف
کف
859,100,000

(قیمت تقریبی برای مصرف کننده)

محدوده قیمت خرید نمایشگاه (تومان)

841,900,000
799,000,000
سقف
کف
کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

میلیون تومان

بروز رسانی قیمت خودرو 7 آذر
افزودن موارد رنگی و بدنه
بجاش چی بخرم؟!!

جزئیات کارشناسی

پارامترهای موثر در قیمت گذاری ریگان کوپا رویال مدل 1397

عنوان وضعیت مبلغ تاثیر
رنگ سفید 0
بیمه 12 ماه 0
خط و خش
ندارد
ویرایش
-
رنگ شدگی
ندارد
ویرایش
-
قطعه تعویضی
ندارد
ویرایش
-
خوردگی شاسی ها
ندارد
ویرایش
-
فنی موتور
سالم
ویرایش
-
فنی گیربکس
سالم
ویرایش
-
لاستیک ها
75%
ویرایش
-

مجموع تاثیر پارامتر ها

0

قیمت پایه خودرو

859,100,000

قیمت کارشناسی خودرو

859,100,000

ویرایش اطلاعات خودرو

تحلیل افت سالانه

قیمت مدل های مختلف ریگان کوپا رویال

سال تولید کارکرد متعارف قیمت(تومان)
مدل 1398 65,000 Km 944,200,000
مدل 1397 85,000 Km 859,100,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%8

برآورد

سایر