برآورد قیمت خودرو

قیمت ساينا اتوماتيك LUX

سفید
88,000 km
icon اتوماتیک
1500cc
بنزینی
تصویر ساينا اتوماتيك LUX
317,800,000
305,400,000
سقف
کف
311,600,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

305,400,000
289,800,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر