برآورد قیمت خودرو

قیمت هيونداي آوانته دنده ای

سفید
208,000 km
icon دنده ای
2000cc
بنزینی
تصویر هيونداي آوانته دنده ای
703,400,000
675,800,000
سقف
کف
689,600,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

675,800,000
641,300,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر