برآورد قیمت خودرو

قیمت هيونداي i20 مونتاژ

سفید
88,000 km
icon اتوماتیک
1400cc
بنزینی
تصویر هيونداي i20 مونتاژ
1,407,000,000
1,351,000,000
سقف
کف
1,379,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

1,351,000,000
1,282,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر