برآورد قیمت خودرو

قیمت پورشه 911 کرارS

سفید
76,000 km
icon اتوماتیک
3800cc
بنزینی
6,403,000,000
6,151,000,000
سقف
کف
6,277,000,000

(قیمت تقریبی برای مصرف کننده)

کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است. محدوده قیمت خرید نمایشگاه

6,151,000,000
5,838,000,000
سقف
کف

میلیون تومان

بروز رسانی قیمت خودرو 13 آذر
بجاش چی بخرم؟!!

جزئیات کارشناسی

پارامترهای موثر در قیمت گذاری پورشه 911 کرارS مدل 2013

عنوان وضعیت مبلغ تاثیر
رنگ سفید 0
بیمه 12 ماه 0
خط و خش
ندارد
ویرایش
-
رنگ شدگی
ندارد
ویرایش
-
قطعه تعویضی
ندارد
ویرایش
-
خوردگی شاسی ها
ندارد
ویرایش
-
فنی موتور
سالم
ویرایش
-
فنی گیربکس
سالم
ویرایش
-
لاستیک ها
75%
ویرایش
-

مجموع تاثیر پارامتر ها

0

قیمت پایه خودرو

6,277,000,000

قیمت کارشناسی خودرو

6,277,000,000

ویرایش اطلاعات خودرو

تحلیل افت سالانه

قیمت مدل های مختلف پورشه 911 کرارS

سال تولید کارکرد متعارف قیمت(تومان)
مدل 2013 76,660 Km 6,277,000,000
مدل 2012 84,660 Km 5,554,000,000
مدل 2011 92,660 Km 4,913,000,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 8,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%10

دیگر خودروها

برآورد

سایر