برآورد قیمت خودرو

قیمت پورشه کاین 6 سیلندر

سفید
95,000 km

icon اتوماتیک

3500cc

بنزینی

پورشه کاین 6 سیلندر
4,043,000,000
3,885,000,000
سقف
کف
3,964,000,000

(قیمت تقریبی برای مصرف کننده)

محدوده قیمت خرید نمایشگاه (تومان)

3,885,000,000
3,687,000,000
سقف
کف
کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

میلیون تومان

بروز رسانی قیمت خودرو 8 آذر
افزودن موارد رنگی و بدنه
بجاش چی بخرم؟!!

جزئیات کارشناسی

پارامترهای موثر در قیمت گذاری پورشه کاین 6 سیلندر مدل 2013

عنوان وضعیت مبلغ تاثیر
رنگ سفید 0
بیمه 12 ماه 0
خط و خش
ندارد
ویرایش
-
رنگ شدگی
ندارد
ویرایش
-
قطعه تعویضی
ندارد
ویرایش
-
خوردگی شاسی ها
ندارد
ویرایش
-
فنی موتور
سالم
ویرایش
-
فنی گیربکس
سالم
ویرایش
-
لاستیک ها
75%
ویرایش
-

مجموع تاثیر پارامتر ها

0

قیمت پایه خودرو

3,964,000,000

قیمت کارشناسی خودرو

3,964,000,000

ویرایش اطلاعات خودرو

تحلیل افت سالانه

قیمت مدل های مختلف پورشه کاین 6 سیلندر

سال تولید کارکرد متعارف قیمت(تومان)
مدل 2013 95,000 Km 3,964,000,000
مدل 2012 105,000 Km 3,421,000,000
مدل 2011 115,000 Km 2,951,000,000
مدل 2010 125,000 Km 2,547,000,000
مدل 2009 135,000 Km 2,197,000,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 10,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%13

برآورد

سایر