برآورد قیمت خودرو

قیمت پورشه کاین S

سفید
103,000 km

icon اتوماتیک

4800cc

بنزینی

پورشه کاین S
3,868,000,000
3,716,000,000
سقف
کف
3,792,000,000

(قیمت تقریبی برای مصرف کننده)

محدوده قیمت خرید نمایشگاه (تومان)

3,716,000,000
3,527,000,000
سقف
کف
کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

میلیون تومان

بروز رسانی قیمت خودرو 8 آذر
افزودن موارد رنگی و بدنه
بجاش چی بخرم؟!!

جزئیات کارشناسی

پارامترهای موثر در قیمت گذاری پورشه کاین S مدل 2011

عنوان وضعیت مبلغ تاثیر
رنگ سفید 0
بیمه 12 ماه 0
خط و خش
ندارد
ویرایش
-
رنگ شدگی
ندارد
ویرایش
-
قطعه تعویضی
ندارد
ویرایش
-
خوردگی شاسی ها
ندارد
ویرایش
-
فنی موتور
سالم
ویرایش
-
فنی گیربکس
سالم
ویرایش
-
لاستیک ها
75%
ویرایش
-

مجموع تاثیر پارامتر ها

0

قیمت پایه خودرو

3,792,000,000

قیمت کارشناسی خودرو

3,792,000,000

ویرایش اطلاعات خودرو

تحلیل افت سالانه

قیمت مدل های مختلف پورشه کاین S

سال تولید کارکرد متعارف قیمت(تومان)
مدل 2014 76,500 Km 5,815,000,000
مدل 2013 85,500 Km 5,043,000,000
مدل 2012 94,500 Km 4,373,000,000
مدل 2011 103,500 Km 3,792,000,000
مدل 2010 112,500 Km 3,288,000,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 9,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%12

برآورد

سایر