در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی مدل 1398

قیمت دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی مدل 98 تولید ایران خودرو، امروز 12 فررودين 809,000,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند تغییری نداشته است.

سفید
71,000 km
icon اتوماتیک
1600cc
بنزینی
تصویر دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی
825,200,000
792,800,000
سقف
کف
809,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی مدل 1398

792,800,000
752,400,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی مدل 98 71,660 Km 808,900,000
قیمت دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی مدل 97 91,660 Km 758,500,000
قیمت دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی مدل 96 111,660 Km 688,700,000
قیمت دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی مدل 95 131,660 Km 625,400,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%8

خرید و فروش

خرید و فروش دانگ فنگ H30 cross رینگ آلومینیومی مدل 98


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر