برآورد قیمت خودرو

قیمت كيا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای ساده

سفید
88,000 km
icon دنده ای
1600cc
بنزینی
تصویر كيا سراتو 1600 مونتاژ دنده ای ساده
1,818,000,000
1,746,000,000
سقف
کف
1,782,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

1,746,000,000
1,657,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن

برآورد

سایر