برآورد قیمت خودرو

قیمت تيبا صندوقدار SX دوگانه

سفید
68,000 km
icon دنده ای
1500cc
دوگانه cng
تصویر تيبا صندوقدار SX دوگانه
285,100,000
273,900,000
سقف
کف
279,500,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

273,900,000
259,900,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 16 بهمن

برآورد

سایر