برآورد قیمت خودرو

قیمت كيا اسپورتيج QL- GtLine

سفید
47,000 km
icon اتوماتیک
2400cc
بنزینی
تصویر كيا اسپورتيج QL- GtLine
4,331,000,000
4,161,000,000
سقف
کف
4,246,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

4,161,000,000
3,949,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت خودرو

میلیون تومان

بروزرسانی قیمت خودرو 13 بهمن
قیمت صفر 2018 خودرو در بازار: 4,740,000,000 تومان

برآورد

سایر