در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

برآورد قیمت خودرو

قیمت جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر مدل 1400

قیمت جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر مدل 1400 تولید کرمان موتور، امروز 11 فررودين 1,492,000,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 28 اسفند 2.6% افزایش یافته است.

سفید
31,000 km
icon اتوماتیک
2000cc
بنزینی
تصویر جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر
1,522,000,000
1,462,000,000
سقف
کف
1,492,000,000

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.

جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر مدل 1400

1,462,000,000
1,388,000,000
سقف
کف

نمودار تغییرات قیمت جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر

میلیون تومان

قیمت سایر مدل ها

قیمت مدل های مختلف جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر

سال تولید کارکرد متعارف قیمت (تومان)
قیمت جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر مدل 1400 31,660 Km 1,492,000,000
قیمت جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر مدل 99 51,660 Km 1,441,000,000
قیمت جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر مدل 98 71,660 Km 1,367,000,000
قیمت جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر مدل 97 91,660 Km 1,297,000,000
قیمت جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر مدل 96 111,660 Km 1,231,000,000
قیمت جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر مدل 95 131,660 Km 1,168,000,000
  • کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
  • وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
  • اعتبار بیمه: یک سال کامل
درصد اُفت قیمت بین دو مدل

%3

خرید و فروش

خرید و فروش جك S5 اتوماتیک 2.0 لیتر مدل 1400


بدون واسطه

خودت بخر ، خودت بفروش!

آگهی های فروش

برآورد

سایر